Teixidó Associats


Presentem el web que hem dissenyat per a la reconeguda assessoria que ofereix un servei integral a persones i empreses en l’àmbit laboral, comptable i jurídic.

Disseny gràfic de la interfície per a Teixidó Associats

05.02.19. El desafiament clau d’aquest projecte residia en desenvolupar una interfície que facilités als usuaris una navegació intuïtiva cap a la informació específica dels serveis oferts per l’assessoria, així com l’accés directe i organitzat als diversos continguts relacionats amb cada àrea de servei. En aquest sentit, mitjançant una curada planificació de l’arquitectura de continguts i un enfocament centrat en la usabilitat, hem pogut assegurar que els usuaris puguin trobar la informació desitjada de forma ràpida i eficient.

Hem desplegat la identitat corporativa de Teixidó mantenint l’equilibri amb la funcionalitat posant especial atenció en els components gràfics, dissenyats per destacar la jerarquia visual, augmentar la llegibilitat i identificar de manera precisa la naturalesa de cada mòdul present en el web. Aquesta aproximació assegura que tots els elements de la interfície contribueixin a una experiència d’usuari fluida i comprensible.