Teixidó

  • Digital,

Mitjançant una planificació minuciosa de l'arquitectura i un disseny enfocat a la usabilitat s’ha projectat una interfície web que garanteix una localització eficient de la diversitat de serveis que ofereix l’assessoria i els continguts associats a cada àrea a la qual pertanyen. La implementació de la identitat corporativa de Teixidó, que reforça la presència digital d’una marca avalada per una llarga trajectòria, s’ha equilibrat en tot moment amb els principis de funcionalitat, destacant en l'ús de components gràfics optimitzats per reforçar la jerarquia visual i la llegibilitat.

Disseny gràfic de la interfície per a Teixidó Associats
Disseny gràfic de la interfície per a Teixidó Associats
Disseny gràfic de la interfície per a Teixidó Associats
Disseny gràfic de la interfície per a Teixidó Associats