Stagelab Coop

  • Identitat,

En el disseny de la identitat visual i el web de la cooperativa especialitzada en solucions tecnològiques per a produccions escenogràfiques i museogràfiques es destaca la seva capacitat de transformar visions creatives en dispositius funcionals desenvolupant la centralitat del seu laboratori tècnic com a concepte.

Disseny de la identitat visual per a Stagelab Coop.
Disseny de la identitat visual per a Stagelab Coop.
Disseny de la identitat visual per a Stagelab Coop.

La imatge de marca incorpora una representació estilitzada d’un matràs de destil·lació, combinada amb la inicial de l’empresa simbolitzant, d’aquesta manera, la integració de la recerca tecnològica i la creativitat.

Disseny de la identitat visual per a Stagelab Coop.
Disseny de la identitat visual per a Stagelab Coop.
Disseny de la identitat visual per a Stagelab Coop.
Disseny de la identitat visual per a Stagelab Coop.
Disseny de la identitat visual per a Stagelab Coop.