Saponäria

  • Identitat,
  • Producte,

La renovació integral de la marca Saponäria i el redisseny de la seva línia de cosmètica ecològica i vegana s’enfoca en la projecció de valors relacionats amb l’essencialitat, una qualitat present tant en la formulació del producte com en la concepció integral d’una gamma per a la cura personal diària. El conjunt d’elements gràfics per a la seva presentació i la seva comunicació visual emfatitzen, doncs, la simplicitat i la puresa.

Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria
Disseny gràfic de la identitat visual i el packaging per a Saponäria