Producció Integrada

  • Digital,
  • Editorial,

Mitjançant una interfície web intuïtiva, el lloc facilita l'accés a una àmplia gamma de continguts orientats a satisfer les necessitats informatives de productors i consumidors. Amb la voluntat de facilitar la interacció directa entre les parts, ofereix també un directori d’operadors i distribuïdors de producció integrada. Una tasca, la del foment de l’agricultura que evita les aportacions perjudicials al medi ambient, que queda recollida també a les memòries anuals dissenyades per al Consell.