Nouca

  • Identitat,
  • Producte,
  • Digital,

La identitat visual per a l’empresa es vertebra a partir d’una selecció tipogràfica distintiva combinada amb una paleta de colors que evoquen l'origen natural de les nous que produeix i comercialitza. Una procedència que el disseny i les il·lustracions del packaging també subratllen incidint en la seva condició local, ecològica i beneficiosa per a la salut. Una narrativa de marca que queda recollida també al web desenvolupat i gràcies al qual s’estableix una connexió transparent entre els consumidors, els valors de Nouca i els dels productors amb els quals col·labora.

Disseny de packaging per a Nouca
Disseny d’identitat visual, packaging i web per a Nouca