Museografia Museu de Lleida

  • Exposició,

Producció gràfica per a la nova exposició permanent del gòtic al Museu de Lleida que fa un èmfasi especial en la coherència visual i la millora de l'accessibilitat. S'ha creat una guia d'estil que especifica criteris de jerarquia de la informació, identificació cromàtica i directrius per al disseny d'infografies. Aquesta actuació museogràfica defineix un estàndard per a futures actualitzacions d'altres àrees del Museu.

Disseny de la museografia per al Museu de Lleida