Lavila Pilates

  • Identitat,
  • Digital,

La identitat visual de l'estudi de Pilates del barri de Sarrià s'ha desenvolupat a partir d’elements gràfics que reflecteixen l'harmonia com a pilar fonamental de la seva filosofia. Aquesta representativitat s’aprecia en la selecció d'una tipografia distintiva, en l'ús d'un color seré i en la complementarietat d'un símbol, un rombe dins d'un cercle, que subratlla visualment el concepte d'equilibri. Un plantejament que s’estén a través de les aplicacions dissenyades per als interiors de l’estudi i en la seva presència digital.

Disseny d’identitat, aplicacions gràfiques i web per a Lavila Pilates