iMove

  • Digital,
  • Audiovisual,

El web i el vídeo corporatiu d'iMove formen part d'una estratègia integrada dissenyada per a reforçar la seva comunicació i relació amb els pacients. El projecte web ha estat desenvolupat per facilitar l'accés a informació detallada sobre els serveis i les especialitats, consultar l'equip mèdic i sol·licitar cites en línia. Paral·lelament, el vídeo animat complementa aquesta voluntat estratègica amb una representació visual dels valors i la metodologia innovadora de l’equip.

Disseny gràfic del web per a iMove

La nostra directriu ha estat destacar el compromís de l’equip amb el benestar dels pacients, prioritzant una interacció comunicativa clara i propera des de l’inici.

Disseny gràfic del web per a iMove
Disseny gràfic del web per a iMove
Disseny gràfic del web per a iMove
Disseny gràfic del web per a iMove
Disseny gràfic del web per a iMove
Disseny gràfic del web per a iMove