Clíniques Mi

  • Digital,

El multisite per a Clíniques Mi, que inclou el lloc web corporatiu juntament amb els webs de Clínica Mi Tres Torres de Barcelona i Clínica Mi NovAliança de Lleida, està dissenyat i desenvolupat per facilitar a pacients l'accés a informació rellevant. La planificació de la seva arquitectura i usabilitat permet una navegació intuïtiva a través de continguts que presenten les instal·lacions i serveis, les iniciatives i apostes per la innovació del grup així com la seva contribució social a través de la Fundació Mi Àlex. A més, reforçant l’atenció a l’usuari, inclou detalls sobre el quadre mèdic i les especialitats en què es distribueix així com la funcionalitat per a programar cites en línia.

El web es presenta com un recurs comunicatiu que amplia la presència digital del grup, amb un èmfasi en la professionalitat i proximitat com a valors clau derivats de la seva màxima corporativa “Curar i Cuidar”.

Disseny i desenvolupament web per al multisite de Clíniques Mi