Centre Gestor

  • Identitat,

La renovació de la identitat corporativa per a la firma amb una trajectòria de cinquanta anys en assessorament integral, jurídic i immobiliari manté un vincle amb la seva marca històrica actualitzant-la gràficament per facilitar una major adaptabilitat i reconeixement en materials impresos i entorns digitals. Aquesta actualització s'ha enfocat, doncs, a mantenir una connexió amb el seu llegat i oferir una nova imatge més alineada amb les expectatives contemporànies reforçant, d’aquesta manera, la seva presència i reconeixement en el mercat actual.