Arlo

  • Producte,

Disseny per al disc de debut d'ARLO. La imatge presenta una llibreta en blanc - representant un camp de possibilitats il·limitades - a punt de ser consumida pel foc - símbol de la intensitat de l’expressió artística -. Una metàfora de visual de la urgència creativa que captura la tensió i l'energia que caracteritzen el so de la banda.

Disseny gràfic del disc per a ARLO
Disseny de l'interior del disc d'ARLO
Disseny gràfic del disc per a ARLO
Fotografia del grup