ADV Ecològica

  • Digital,

El lloc web per a l’associació contribueix a la divulgació dels principis i iniciatives endegades per a fomentar i donar suport a l’agricultura ecològica a la província de Lleida i La Franja. Inclou també un directori que presenta a pageses i pagesos adherits posant-los en relació amb les seves especialitats de cultiu per facilitar un accés directe als consumidors. També disposa d'una àrea privada destinada als productors per a mantenir una comunicació periòdica amb els tècnics de l'associació.

Una pàgina del web de l'ADV Ecològica de Ponent

Un projecte que dona a conèixer al consumidor el testimoni de productors agroecològics fent valdre, d’aquesta manera, l’opció per una producció arrelada en valors inspiradors.

Disseny del web per a l’ADV Ecològica de Ponent
Disseny del web per a l’ADV Ecològica de Ponent
Disseny del web per a l’ADV Ecològica de Ponent
Disseny del web per a l’ADV Ecològica de Ponent
Disseny del web per a l’ADV Ecològica de Ponent