Packaging per a Fruits Secs Blau


Presentem el packaging que hem dissenyat per envasar els fruits secs de qualitat que la marca comercialitza.

Imatge del packaging dissenyat per a Fruits Secs Blau

03.08.22. La inicial de la marca, la lletra “B”, es converteix en l’element central de l’envàs servint com a distintiu visual i permetent, gràcies a la reserva de tinta amb la qual està plantejada, apreciar la qualitat dels fruits secs. Establim, d’aquesta manera, una relació directa entre marca i producte.

Cal considerar, a més, que el protagonisme cedit a la tipografia corporativa, de tipus stencil, remet a l’antic sistema de marcatge realitzat amb plantilles. Amb aquesta referència a la tradició, evoquem el compromís de la marca amb la qualitat i l’autenticitat.