JV_S Jove Segrià


Dissenyem la identitat per a la marca de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Segrià, un referent professional de confiança i proximitat per als joves del territori.

Disseny gràfic de marca per a Jove Segrià

18.01.19. L’element central de la marca que hem dissenyat per a l’Àrea del Consell és un anagrama tipogràfic resultant de la contracció del nom “Jove Segrià” a partir de les sigles de la seva fonètica: JV_S. Aquest treball de síntesi facilita el seu reconeixement visual, garanteix la seva aplicació polivalent i, sobretot, evoca nocions relacionades amb la frescor, accessibilitat i la modernitat que l’entitat ha de transmetre.

El comportament de la marca que hem recollit en els seus criteris d’aplicació és també molt dinàmic gràcies a la possibilitat d’adoptar diverses gammes de colors i acompanyar-se de símbols gràfics que remeten a l’univers de referències visuals del seu públic destinatari.