Gustum


Dissenyem la identitat visual per al projecte de desenvolupament rural Gustum.

Disseny de logotip per a Gustum

21.01.13. Presentem la identitat visual de Gustum, un projecte de cooperació interterritorial dedicat a impulsar el desenvolupament rural. La combinació de l’estilisme de la lletra ‘G’ amb elements visuals que evoquen una simbologia artesanal reflecteix la missió de l’entitat de ser un pont entre el productor amb una trajectòria tradicional i un futur sostenible que valora i celebra els recursos locals. Reforcem, d’aquesta manera, la importància de la comunitat i el territori.