Sobre la identitat del Morera


Detallem la nostra experiència participant en el concurs públic gràcies al qual hem assumit el desenvolupament de la identitat del nou museu Morera i exposem els principis que ens han guiat en el disseny de la seva imatge.

29.12.22. Fer-nos càrrec del disseny de la nova identitat del museu Morera de Lleida representa, per a nosaltres, una doble oportunitat, doncs, per una banda, suposa un repte professional i, per l’altra, la possibilitat de fer un retorn a la ciutat que ens ha vist créixer professionalment a través de la creació de la imatge per a un equipament destinat a ser un dels més emblemàtics d’aquesta.

En aquesta peça de vídeo compartim quin ha estat el nostre punt de partida a l’hora de resoldre una identitat que respongui a les necessitats comunicatives expressades al pla estratègic del Morera i la manera com hem projectat el desenvolupament d’una marca perquè esdevingui un referent icònic vinculat al compromís amb la conservació, l’estudi i la difusió de l’art modern i contemporani.