Consell Nacional de la Joventut de Catalunya


Il·lustrem i coordinem l’aplicació artística del guió per a l’animació que presenta al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

04.04.16. Hi expliquem, mitjançant infografies animades, l’estructura i finalitats del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya fent, d’aquesta manera, més accessible la promoció dels objectius d’aquesta plataforma d’entitats.