Centre Gestor


Presentem el disseny de la nova identitat visual per a Centre Gestor, una firma avalada per una llarga trajectòria en l’assessorament integral, jurídic i immobiliari.

Disseny gràfic de la identitat per a Gentre Gestor

07.07.21. Per a fer valdre el seu posicionament com a empresa amb una tradició consolidada des de 1975, a l’hora de renovar la imatge del Centre Gestor calia conservar el vincle visual amb la seva marca anterior.

Ens hem centrat, doncs, en la creació d’una identitat que reflecteixi l’evolució del Centre sense que, amb aquesta, la seva comunicació perdi la referència gràfica de la pràctica que ha fonamentat la seva reputació. D’aquesta manera, hem revisat el seu monograma per dotar-lo d’un registre més contemporani garantint, al mateix temps, que mantingui una bona presència en entorns digitals i materials impresos. La nova identitat visual es caracteritza per la seva claredat, aconseguint sintetitzar així l’objectiu de comunicar l’eficiència i l’expertesa que Centre Gestor ofereix als seus clients.