ALLA Arquitectura


Dissenyem la identitat per a l’estudi d’arquitectura que destaca pel seu compromís amb el disseny sostenible i funcional.

Disseny d'anagrama per a l'estudi d'arquitectura ALLA

11.01.23. La nostra proposta per a la identitat de l’estudi parteix del disseny d’un anagrama desenvolupat a partir d’una construcció tipogràfica basada en formes geomètriques elementals. Les formes amb les quals es crea la marca, per la seva simplicitat i universalitat, estableixen una connexió visual directa amb l’essència de l’arquitectura, però, a més, reflecteixen la precisió i la claredat com a valors que caracteritzen la filosofia d’ALLA.